Reference - seznam staveb

2023
D5 Spáry a trhliny ŘSD, SSUD Svojkovice 1 930 000,00 Kč
Mikrokoberce na silnicích II.tříd v KV kraji KSÚSKK 6 675 000,00 Kč
D48 Přetěsnění dilatačních spár v CBK ŘSD, Správa Ostrava 2 100 000,00 Kč
I/19 Nezbavětice-regenerační nástřik ŘSD, Správa Plzeň 1 925 000,00 Kč
2022
Oprava mostních závěrů na I/9 ŘSD, Správa Liberec 470 000,00 Kč
Oprava trhlin a spár na místních komunikacích Brněnské komunikace 2 950 000,00 Kč
Mikrokoberce na silnicích II.tříd v JM kraji SÚS JmK 162 000,00 Kč
I/54 Slavkov-Nížkovice-regenerační nástřik ŘSD, Správa Plzeň 1 853 000,00 Kč
Mikrokoberce na silnicích II.tříd KSÚSKK 5 801 000,00 Kč
2021
I/6 mikrokoberec v km 110 – 111 ŘSD, Správa Karlovy Vary 1 946 000,00 Kč
Oprava mrazových trhlin SVSMP 500 000,00 Kč
Mikrokoberce na silnicích II.a III. tříd v KV kraji KSÚSKK 5 867 000,00 Kč
2020
SA - D5 Oprava výplně dřevěné části PHS v km 28,5 L SSÚD Svojkovice 119 104,00 Kč
D10 Most přes Jizeru u obce Tuřice D10-020..1 a D10-020..2 - odstranění závad BMP SaM silnice a mosty a.s. 13 831 160,40 Kč
Oprava mrazových trhlin SVSMP 488 250,00 Kč
Výměna EMZ na mostě ev. č. 603-084 Most přes řeku Nežárku ve Veselí nad Lužnicí SÚS Jihočeského kraje 408 891,25 Kč
Výměna EMZ na mostě ev. č. 603-058 Most přes I/19 v Táboře - Náchodě SÚS Jihočeského kraje 775 007,50 Kč
2019
Výstavba zpevněných ploch Terminal Brno, a.s. 4 354 929,50 Kč
D1 Oprava CB desek do AB havarijní stav 168,000-178,500 L, P SSÚD Domašov 4 354 929,50 Kč
Sanace trhlin na silnicích I. tříd v Karlovarském kraji ŘSD Karlovy Vary 4 420 000,00 Kč
Opravy trhlin a spár na silnicích I. třídy v ÚK ŘSD Chomutov 3 556 500,00 Kč
JHC Oprava zálivek na mostech ŘSD České Budějovice 999 020,00 Kč
I/20 mikrokoberec Březová - Kfely ŘSD Karlovy Vary 5 817 000,00 Kč
SA - Oprava výtluků v CBK a AHV dálnice D1, km 93,9-141,5 SSÚD Velký Beranov 489 000,00 Kč
2018
I/20 Mikrokoberec Toužim - před křiž. s MK Třebouň ŘSD Karlovy Vary 4 148 395,00 Kč
Zálivky na silnicích I. třídy v Kraji Vysočina 2018 ŘSD Jihlava 4 416 000,00 Kč
D1, D52 Výtluky - vybrané úseky SSÚD Chrlice 1 790 960,00 Kč
Sanace trhlin na silnicích I. tříd v Karlovarském kraji ŘSD Karlovy Vary 4 420 000,00 Kč
JHC Škody po zimě - Sanace mrazových trhlin ŘSD ČB 5 559 000,00 Kč
D5 Spáry a trhliny 2018, km 131,4-151 SSÚD Ostrov u Stříbra 1 743 000,00 Kč
2017
D5 Spáry a trhliny - podélné a příčné v AB SSÚD Svojkovice 3 270 000,00 Kč
Sanace trhlin na silnicích I. tříd v Karlovarském kraji ŘSD KV 5 327 000,00 Kč
Škody po zimě - Sanace mrazových trhlin ŘSD ČB 5 599 000,00 Kč
Sanace spár a trhlin na sil. I. třídy ve Zlínském kraji - 2017 ŘSD Zlín 2 669 750,00 Kč
D1 CB desky - oprava do AB povrchu SSÚD Velký Beranov 5 901 974,40 Kč
Oprava povrchů Řehlovice ŘSD Praha 3 149 785,00 Kč
Další reference
Rekonstrukce LC Trasa, Kamenitá a Červenka B.P.F., Lesy a statky T. Bati úprava krytu, propustku
D1 Frézování vozovky – CB desky ŘSD ČR, SSÚD 2 Bernartice 9 000 m2
D5 Lokální oprava AB krytu – MÚK Sulkov ŘSD ČR, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra 2 700 m2
D1 Mikrokoberec MÚK 168 ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 8 500 m2
D1 frézování vozovky, komunikač. poznatek policie ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 12 500 m2
D1 lokální opravy AB - oprava komunikace na odpočívce ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 2 800 m2
D1, D2 frézování vozovky CB ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 11 000 m2
D1, D2 frézování vozovky CB ŘSD ČR, SSÚD 6 Brno-Chrlice 4 300 m2
D1 mikrokoberec ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 7 800 m2
I/38, I/2 mrazové trhliny ŘSD, Závod Praha 21 900 bm
D1 spáry a trhliny, podélné ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 1 000 bm
D1 spáry a trhliny, styk AB-CB ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 330 bm
D1 spáry a trhliny, podélné spáry ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 1 300 bm
Generální oprava podzemních garáží Botanická Brno OHL ŽS, a.s., Brno reprofilace v ploše 4 200 m2
Přední Kopanina X018 - oprava říms, Praha 6 TSK hl. města Prahy římsy, záchytný systém
Most přes Pražský okruh u Řeporyj X030, Praha 13 TSK hl. města Prahy sanace úlož. prahů, dilatace
R46 Jemné frézování vozovky CB a AB povrchu ŘSD ČR, SSÚD 20 Ivanovice na Hané 14 100 m2
D1 frézování vozovky - CB povrch ŘSD ČR, SSÚD 1 Mirošovice 5 300 m2
D1 frézování vozovky 170-185.km ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 18 500 m2
D1 mikrokoberec - odpočívka Rohlenka (vč. opravy obrubníků, kanál. vpustí) ŘSD ČR, SSÚD 6 Brno-Chrlice 9 000 m2
D8 frézování vozovky - jemné ŘSD ČR, SSÚD 11, Nová Ves u Mělníka 5 900 m2
D1 frézování vozovky, komunikač. poznatek policie ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 18 600 m2
D1, D2 frézování vozovky CB ŘSD ČR, SSÚD 6 Brno-Chrlice 15 600 m2
D1 frézování CB povrchu vč. mikrokoberce ŘSD ČR, SSÚD 2 Bernartice 17 600 m2
D1 frézování vozovky - jemné ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 16 700 m2
Zálivky trhlin 2013 - silnice I.třídy kraj Vysočina ŘSD ČR, Správa Jihlava 16 800 bm
D1 lokální oprava AB krajnice ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 2 800 bm
D1 lokální oprava AB - zpevněná krajnice ŘSD ČR, SSÚD 1 Mirošovice 1 400 bm
Oprava podélných spar a trhlin v Ústeckém kraji Eurovia CS, a.s., Praha 13 800 bm
Obnova obec. a krajského majetku po živelných pohromách r. 2012 v katastru obce Huslenky Obec Huslenky oprava komunikací
D1 frézování CB vozovky ŘSD ČR, SSÚD 6 Brno-Chrlice 17 700 m2
D5 výtluky AB vozovek ŘSD ČR, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra 1 800 m2
D1 frézování vozovky - broušení schodovitosti CB vozovky ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 31 000 m2
D1 frézování vozovky, odstranění schodků na sparách ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 36 000 m2