Reference - stavby významnějšího charakteru

2012
Rekonstrukce LC Trasa, Kamenitá a Červenka B.P.F., Lesy a statky T. Bati úprava krytu, propustku
D1 Frézování vozovky – CB desky ŘSD ČR, SSÚD 2 Bernartice 9 000 m2
D5 Lokální oprava AB krytu – MÚK Sulkov ŘSD ČR, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra 2 700 m2
D1 Mikrokoberec MÚK 168 ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 8 500 m2
D1 frézování vozovky, komunikač. poznatek policie ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 12 500 m2
D1 lokální opravy AB - oprava komunikace na odpočívce ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 2 800 m2
D1, D2 frézování vozovky CB ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 11 000 m2
D1, D2 frézování vozovky CB ŘSD ČR, SSÚD 6 Brno-Chrlice 4 300 m2
D1 mikrokoberec ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 7 800 m2
I/38, I/2 mrazové trhliny ŘSD, Závod Praha 21 900 bm
D1 spáry a trhliny, podélné ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 1 000 bm
D1 spáry a trhliny, styk AB-CB ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 330 bm
D1 spáry a trhliny, podélné spáry ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 1 300 bm
2013
Generální oprava podzemních garáží Botanická Brno OHL ŽS, a.s., Brno reprofilace v ploše 4 200 m2
Přední Kopanina X018 - oprava říms, Praha 6 TSK hl. města Prahy římsy, záchytný systém
Most přes Pražský okruh u Řeporyj X030, Praha 13 TSK hl. města Prahy sanace úlož. prahů, dilatace
R46 Jemné frézování vozovky CB a AB povrchu ŘSD ČR, SSÚD 20 Ivanovice na Hané 14 100 m2
D1 frézování vozovky - CB povrch ŘSD ČR, SSÚD 1 Mirošovice 5 300 m2
D1 frézování vozovky 170-185.km ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 18 500 m2
D1 mikrokoberec - odpočívka Rohlenka (vč. opravy obrubníků, kanál. vpustí) ŘSD ČR, SSÚD 6 Brno-Chrlice 9 000 m2
D8 frézování vozovky - jemné ŘSD ČR, SSÚD 11, Nová Ves u Mělníka 5 900 m2
D1 frézování vozovky, komunikač. poznatek policie ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 18 600 m2
D1, D2 frézování vozovky CB ŘSD ČR, SSÚD 6 Brno-Chrlice 15 600 m2
D1 frézování CB povrchu vč. mikrokoberce ŘSD ČR, SSÚD 2 Bernartice 17 600 m2
D1 frézování vozovky - jemné ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 16 700 m2
Zálivky trhlin 2013 - silnice I.třídy kraj Vysočina ŘSD ČR, Správa Jihlava 16 800 bm
D1 lokální oprava AB krajnice ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 2 800 bm
D1 lokální oprava AB - zpevněná krajnice ŘSD ČR, SSÚD 1 Mirošovice 1 400 bm
Oprava podélných spar a trhlin v Ústeckém kraji Eurovia CS, a.s., Praha 13 800 bm
Obnova obec. a krajského majetku po živelných pohromách r. 2012 v katastru obce Huslenky Obec Huslenky oprava komunikací
2014
D1 frézování CB vozovky ŘSD ČR, SSÚD 6 Brno-Chrlice 17 700 m2
D5 výtluky AB vozovek ŘSD ČR, SSÚD 10 Ostrov u Stříbra 1 800 m2
D1 frézování vozovky - broušení schodovitosti CB vozovky ŘSD ČR, SSÚD 3 Velký Beranov 31 000 m2
D1 frézování vozovky, odstranění schodků na sparách ŘSD ČR, SSÚD 4 Domašov 36 000 m2